انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز- اطلاعات انتشارات
انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/20 | 
دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال1378 به واسطه رسالت ­های علمی، فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر آموزش و پژوهش و صیانتِ هنرهایی که از طرفی محصول بینش وحدانی دین مبین اسلام و از طرف دیگر ره ­آورد فرهنگی تمدن ایرانی هستند، تشکیل گردید. در همین راستا انتشارات دانشگاه در سال 1381 شروع به فعالیت نمود و همکنون با استقبال از آثار اعضا هیئت علمی و پژوهشگران ارجمند، تلاش می­کند تا در ارتقا محتواهای علمی-آموزشی مرتبط با هنرهای اسلامی و کاربردی و معماری و شهرسازی ایران مثمر بوده و بتواند بخشی از کمبود منابع مورد نیاز آموزشی و پژوهشی در این زمینه ها را جبران نماید.
نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز:
http://pub-tabriziau.ir/find.php?item=1.11.11.fa
برگشت به اصل مطلب