علوم میراث فرهنگی و باستان شناسی: حفاظت و مرمت، باستان سناسی و باستان سنجی


مسجد جامع هفتشویه
مولف دکتر مهدی رازانی و دکتر یداله حیدری باباکمال مترجم
ناشر دانشگاه هنر اسلامی تبریز تاریخ انتشار 1399
نوبت چاپ اول تعداد صفحات 126
قیمت پشت جلد 380000 ارسال کننده admin
نوع جلد گلاسه - شومیز اندازه وزیری
کد DOI کد دیویی 726
کد ال سی فایل کتاب
توضیح
بناهای مذهبی از دوران پیش از تاریخ تا زمان حاضر، نقش مهمی در تشکیل عناصر ساختاری شـهرها،کونت گاهها و حتی روستاها ایفا کرده اند. کـاوشهـای باسـتان شناسـی و شـواهد تـاریخیِ موجـود، نـشان می دهند که معابد و اماکن مذهبی در دوره های قبل از اسلام همواره یکـی از مراکـز کـانونی تجمـع مـردم برای انجام مراسم آیینی بوده اند این کتاب در چهار فصل تدوین شده است: در فصل نخست، مقدمه، کلیات تحقیق، موقعیـت قرارگیـری مسجد در ناحیه قُهاب اصفهان، راههای دسترسی به آن و وجه تـسمیۀ روسـتا و مـسجد بیـان شـده اسـت. فصل دوم به شناخت تاریخی و باستان شناسی مسجد جامع هفتشویه اختصاص دارد. در این فصل بـه طـور مختصر، برجسته ترین ویژگی های تاریخی ـ اجتماعی دوره هـای سـلجوقی و ایلخـانی در نـواحی مرکـزی، پشینۀ مطالعه های مستقیم در باب مسجد جامع هفتشویه و آرایه های آن و همچنین مطالعـه هـای تطبیقـی در گاه نگاری آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم پس از تبیین مطالب کوتاهی در رابطـه بـا هنـر و معماری دوره های سلجوقی و ایلخانی در نواحی مرکزی ایـران، بـه شـناخت کالبـدی و اجـزای معمـاری مسجد جامع هفتشویه پرداخته شده است. در فصل چهارم کلیۀ مطالب مربوط به بقایا و آرایه هـای موجـود در مسجد جامع هفتشویه شامل آرایه های گچی، آجرکاری، کاشی کاری و همچنین محراب ارزشمند بنـا تبیـین شده و با نگاهی به وضعیت حاضر بنا برخی از مهمترین مسائل حفاظتی مربـوط بـه آن مـورد بررسـی قـرار گرفته است.
میانگین امتیازات: 5
تعداد آرا: 1امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 380000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Publication of Tabriz Islamic Art University

Designed & Developed by : Yektaweb